Få hjälp

Vad kan man få hjälp med?

Det här är bara några exempel på sådant du kan få hjälp med. Använd gärna kontaktsidan om du vill fråga mer specifikt.

Psykologi

  • Alla kan hamna i en situation där man behöver stöd med psykiska besvär. Tanja Suhinina har bakgrund som psykolog i primärvården och psykiatrin och kan hjälpa dig med depression, ångest, oro och ältande, sömnsvårigheter, traumatiska erfarenheter och PTSD, stress och konflikter i arbetslivet, och andra vanliga psykologiska besvär som kan uppstå. Eftersom det är en privat mottagning behöver du inte ha någon diagnos, utan får professionell hjälp utifrån dina behov.

Sexualitet

  • Frågor kring lust. Det är helt normalt att ens lust varierar över livet, och även att olika personer har olika nivåer av sexlust. Men dessa variationer och skillnader kan också leda till oro, sorg, ångest och problem i relationer.
  • Andra sexuella svårigheter. Prestationsångest som gör att du slaknar? Kan du få orgasm på egen hand men inte med partner? Känner du att din sexualitet har påverkats av sexuella smärtor eller jobbiga erfarenheter? Tillsammans hittar vi sätt på dig att få en bättre relation till din kropp, psyke och sexualitet.
  • Oönskad sexualitet. Ibland tänder man på sådant som man helst inte vill tända på. I vissa fall är det kanske önskvärt att omvärdera sin syn på sexualitet och leva ut sina fantasier. I andra fall skulle det vara omoraliskt och olagligt att agera ut det man tänder på. Man kan behöva hjälp med att acceptera sig själv och försonas med sin sexualitet.

Relationer

  • Svårigheter i relationer. Att få till relationer kan vara svårt, och att behålla dem kan vara ännu svårare. För vissa människor är det enkelt, andra behöver hjälp med att få till det. På Eros & Psyke kan du få hjälp för att förstå dina relationsmönster och hitta nya vägar i livet som leder dig till relationerna du vill ha.
  • Funderingar kring relationsformer. Tycker du att relationsanarki verkar lockande, men behöver stöd i att börja leva RA? Vill ni stänga till en tidigare öppen relation? Har du funderingar kring vilka former av monogami eller ickemonogami passar dig bäst? På Eros & Psyke kan du och dina partners få stöd av en kunnig och engagerad psykolog.
  • Parterapi (eller terapi för fler än två om ni är flera i en konstellation) för er som känner att ni behöver en opartisk och professionell person för att kunna styra upp problem som blivit infekterade och frågor som känns svåra.

Kort om hur en kontakt går till

Efter att man skickat in sitt meddelande får man ett svar och efter mer kontakt över mail eller telefon bokar man in en tid för ett första besök. För vissa kan det räcka med bara ett besök, medan andra kan behöva en längre kontakt. När man arbetar med KBT är det vanligt att man utöver besöken även får hemuppgifter. Därför kan det vara bra att avsätta tid för det så att din behandling får bästa möjliga effekt.

Det är svårt att på förhand säga hur många besök man behöver. Ibland räcker det med ett besök, och vissa behöver ett längre upplägg med en ordentlig kartläggning så att man kan definiera problemet innan man börjar lösa det (och ibland blir lösningarna uppenbara redan då). Hur många besök just din situation kräver kan man ofta uppskatta på ett ungefär under första kontakten, så hör gärna av dig om du undrar vilket upplägg som kan passa dig.