Om Eros & Psyke

Det som är speciellt för Eros & Psyke är att det är en mottagning som drivs av Tanja Suhinina –  en person med den ovanliga kombinationen i att vara både psykolog och sexolog. Ofta behöver man båda perspektiven, men att ha båda kompetenserna är sällsynt. Här är några anledningar att välja Eros & Psyke.

Trygghet

Eftersom det saknas kvacksalverilag för psykiska besvär är den privata marknaden för samtalskontakter oreglerad. Det innebär att man som klient ofta inte har garanti på att behandlaren har en adekvat utbildning, tystnadsplikt, eller ansvar om något går fel. Eros & Psyke drivs av en leg. psykolog. Det är en skyddad titel som innebär att man gått en reglerad utbildning i psykologi och inom sitt arbete följer lagar och förordningar som andra yrkesgrupper kan men inte måste följa. Om du vill kan du läsa mer om det här.

Psykologi

Som psykolog med femårig erfarenhet av primärvård och psykiatri har Tanja Suhinina inte bara vana att arbeta med i övrigt välmående människor som möter på en kris eller ett specifikt problem – utan även personer som uppfyller olika psykiatriska diagnoser. Vi vet att det finns en stor överlapp mellan sexuella besvär och andra psykiska problem. Därför kan det vara bra att vända sig till en behandlare som kan (om det behövs) upptäcka och behandla exempelvis depression eller ångestdiagnoser, och kan hänvisa till annan vård om det visar sig att klienten behöver det.

Tanja Suhinina har sin teoretiska bakgrund inom KBT – ett numera brett paraplybegrepp för olika sorts teorier och terapier som är inriktade på att arbeta med tankar, känslor och beteenden. Den vanligaste inramningen för patientarbete blir ACT, en relativt ny terapiform där man som snarare fokuserar på att leva meningsfullt och få ut mycket av livet än att minska symptom.

Sexualitet

Många av psykologerna som idag är verksamma i Sverige har knappt fått någon utbildning i hur sexualitet och relationer fungerar. Många vågar inte riktigt ta upp dessa frågor med patienterna av rädsla av att behöva behandla ett område de inte behärskar, medan vi också vet att patienter ofta inte tar upp sexualitet under vårdkontakter om vårdpersonalen inte frågar. Det innebär tyvärr att man inte kan räkna med att en psykolog man möter kan arbeta med relationer eller sexualitet. Grundaren av Eros & Psyke har en masterutbildning i sexologi, utöver sin psykologkompetens.

Det vanliga och det ovanliga

Tanja Suhinina har alltid varit intresserad av HBTQ-frågor och livssituationer utanför normen. Hon har burit med sig det perspektivet genom hela sin utbildning och arbete, inte minst då man ofta får ta eget ansvar för att få HBTQ-vinkel på psykologiska och sexologiska kunskaper. Det perspektivet bidrar också till att även se dem som uppfyller normen från nya perspektiv och se hur ens liv påverkas exempelvis av att leva monogamt eller heterosexuellt. Området Tanja har särskilt mycket specialkompetens inom är icke-monogama relationer – ett sätt att leva på som ökar lavinartat.

Foto: Dan Tilert

Tanja Suhinina

Tanja Suhinina föddes i Leningrad, Sovjetunionen, med har bott i Stockholm större delen av sitt liv. Hon tog blev färdig med psykologprogrammet på Stockholms Universitet 2011, fick psykologlegitimation 2013, och blev klar med masterprogrammet i sexologi på Malmö Högskola 2016. Hon har alltid haft sexualitet och relationer som sitt särskilda intresse som psykolog och hon är även engagerad i att få fram psykologisk kunskap i alla kanaler hon kommer åt. Sedan maj 2018 driver hon egen mottagning. Om du vill veta mer om henne besök gärna TanjaSuhinina.com.

Om att vara klient hos Eros & Psyke

“Är jättenöjd med all hjälp som vi fått än så länge, det har gett oss fokus och ett gemensamt mål att jobba emot tillsammans. Att kontakta Eros & Psyke är absolut det bästa vi kunde ha gjort i den situationen vi är i och vi ser båda fram emot att fortsätta utvecklas med lite hjälp… Continue reading →

Anonymt par

“Jag har problematik på personligt plan som jag behöver hjälp med, men också i relation med min partner. Att kunna kombinera både det individuella med partnersamtal känns viktigt i o m att det ofta på ett sätt går hand i hand. Det har därmed varit nödvändigt både för mig och relationen. På det individuella planet… Continue reading →

Att kombinera individuella samtal med parsamtal

“Tanja är smart, rak och säger precis det som man inte vill men trots det behöver höra. Hon förklara pedagogiskt och vet vad hon pratar om. Lever du dessutom icke normativt är det hit du ska gå! Hon har mina varmaste rekommendationer.”

Individuell kontakt

Vill bara tacka för igår och samtalet vi hade. Samtidigt ge dig beröm för att du är duktig. Du sa rätt saker och på något konstigt sätt fått mig att känna mig betydligt lugnare inför allt. Ska göra mitt bästa för att ta till mig det du sagt och begrunda det. Guldstjärna till dig och… Continue reading →

Individuell onlinekontakt